HOME
 

Elementen op het evaluatieformulier

Op een evaluatieformulier kan je verschillende elementen plaatsen. Het aantal criteria op zo'n formulier is onbeperkt, maar je moet als leerkracht stilstaan bij de haalbaarheid hiervan. Alle criteria moet je in de tijdspanne die je is toegemeten ook kunnen observeren. Met de verschillende elementen op een evaluatieformulier kan je de verschillende observatietechnieken combineren. Zo kan je een stukje tekst combineren met een aantal numerieke beoordelingen of kan je de numerieke beoordeling van een aantal criteria combineren met een aantal rubrics (beschrijvende beoordeling).
De verschillende elementen op een evaluatieformulier zorgen voor meer of minder feedback aan de leerlingen. Elk van de elementen kan de leerkracht vooraf koppelen aan een doelstelling.

Het toekennen punten aan een oefening, toets of een criterium is uiteraard de basis van een evaluatie. Je kan onderdelen van je evaluatie uiteraard evalueren door het toekennen van een score. Je gebruikt de Competentiemeter dan als een puntenboek. Dit kan, maar besef dat leren stopt bij het toekennen van een cijfer.
Maar naast de formatieve evaluatie die de leerling vooruithelpt in het leren is de Competentiemeter ook een tool om te bepalen of de leerling de doelen hebben bereikt. Een summatieve evaluatie dus.

Een tekstveld voorziet één lijn om feedback in te tikken voor het criterium. Eventueel kan je ook een bijkomende score voorzien voor de summatieve evaluatie.

Een tekstvak voorziet meerdere lijnen om feedback in te tikken bij een criterium. Deze vorm van evaluatie wordt voorzien bij een vrije aantekening. Ook hier kan je een bijkomende score voorzien.

Bij een keuzerondje maak je gebruik van meerdere rondjes waar je slechts één keuze kan aanvinken. Het keuzerondje heeft ook volgende kenmerken:
  • Je kan de rondjes tonen in tabelvorm of in kolomvorm
  • De keuzerondjes kan je gebruiken voor een beschrijvende beoordeling (rubric) of een numerieke beoordeling.
  • Het aantal schalen bepaal je zelf
  • De waarde van elke schaal bepaal je zelf
  • Je kan gebruik maken van een schaalsjabloon

Ook in een keuzelijst kan je slechts één keuze maken uit een lijst van verschillende opties. Dit element gebruik je best wanneer je moet kiezen uit een grote lijst van opties.

Bij een selectievakje kan je meerdere opties aanvinken. Elk van de opties betekent extra feedback voor de leerlingen. Ook hier kan je de opties tonen in tabelvorm of kolomvorm. Je kan de score van dit element op drie manieren bepalen:
  • De score wordt berekend door de score van elk aangevinkte optie op te tellen.
  • De score wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de gekozen opties.
  • Cumulatieve score: de score stijgt bij meerdere positieve scores en daalt bij de keuze van meerdere negatieve scores.