HOME
 

Hoe evalueren?

Afhankelijk van de taak die de leerkracht wenst te observeren kan je de Competentiemeter op verschillende manieren inschakelen om de evaluatie van de leerling te registeren. Een overzicht.

Vooreerst kan je de evaluatiecriteria van elke taak exporteren naar Ms Word. Je krijgt zo de afgekorte versie van de criteria samen met de voorziene score voor elke leerling in de klas of groep op één bladzijde. Op die manier kan de leerkracht dit bijhouden bij de observatie van de leerling en zo notities maken van de gegeven feedback aan de leerling. Achteraf kan deze observatiefiche gebruikt worden om de evaluatie in de Competentiemeter in te voeren.

Wanneer de opdracht dit toelaat kan de leerkracht zijn observatie onmiddellijk in de Competentiemeter invoeren via de computer. Dit kan zowel de evaluatie van kennis, vaardigheden als attitudes zijn.

Wie wat mobieler wenst te zijn kan rondlopen met een tablet om zo de observatie van een oefening in te voeren. Bij de evaluatie met tablet kan je er ook voor kiezen om de leerlingen te evalueren op basis van een persoonlijk traject. De Competentiemeter houdt bij welke opdrachten al zijn geëvalueerd en toont de volgende vijf te evalueren oefeningen. Deze methode is uitstekend geschikt voor wie werkt met begeleid zelfstandig leren.

Net als bij een tablet kan je via je GSM de evaluatie van de leerling invoeren. Dit op een overzichtelijke manier. Ook hier kan je gebruik maken van het persoonlijk traject van de leerling die wordt bijgehouden door de Competentiemeter.
De evaluatie met GSM is trouwens ook bruikbaar voor de zelf- en peerevaluatie door leerlingen. Zo kan je nog sneller de evaluatie door de leerling verwerken en hoef je geen computerklas te reserveren.

Het invoeren van een evaluatie via import is een buitenbeentje. Met de import kan je grote hoeveelheden data importeren in de Competentiemeter. Deze manier van werken kan je meemaken door de export van de evaluatie via een LMS systeem. Zo kan je de evaluatie van de leerlingen gemakkelijk koppelen aan je leerplan.

De evaluatie via mail is er dan weer voor externen. Wanneer je als leerkracht niet zelf de evaluatie kan uitvoeren kan je het evaluatieformulier mailen naar een derde persoon die dit formulier kan invullen. De derde persoon heeft geen account of wachtwoord nodig binnen de Competentiemeter. De verkregen evaluatie telt mee voor de leerkracht in kwestie. Deze manier van evalueren is uitstekend geschikt voor de evaluatie van de stage door een stagementor. Ook hier kan de mentor de evaluatie uitvoeren op basis van evaluatiecriteria en hoeft zich niet te bekommeren over punten.