HOME
 

Wat evalueren?


Ook kennis kan doelgericht worden geŽvalueerd. Dit is zelfs een grote meerwaarde. Bovenaan je toets kan je de doelen meegeven die je in de toets zal evalueren. Na de verbetering van de toets kan je aanduiden welke doelen de leerlingen al dan niet hebben bereikt.
Uiteraard kan er ook gekozen worden om in de Competentiemeter de toetsen in te voeren op punten, eventueel gelinkt aan een doelstelling.

De Competentiemeter is bij uitstek geschikt om vaardigheden en attitudes te evalueren. Dit komt omdat je in de tool de evaluatiecriteria kan stoppen die je zal observeren bij je opdracht. Werken met criteria is bijzonder interessant. Zowel de leerkracht als de leerling weet bij goed geformuleerde, eenduidige criteria wat exact zal worden geobserveerd. Voor de leerling is het achteraf ook heel duidelijk welk onderdeel van de opdracht lukte en waar hij nog aan moet werken.

Steeds vaker moeten verschillende vakken instaan voor de realisatie van een leerplan. Het is dan ook vaak moeilijk om een duidelijk overzicht te bekomen van welke doelen reeds werden geŽvalueerd of hoe de leerlingen hebben gepresteerd voor bepaalde doelstellingen. Niet met de Competentiemeter. Je kan gemakkelijk met verschillende leerkrachten samen de evaluatie doen van vakoverschrijdende eindtermen om zo een duidelijk zicht te krijgen van de doelen die bereikt werden.

Ook kan je de Competentiemeter gemakkelijk inzetten om een beeld te krijgen van een de attitudes van leerlingen. Doel is hier uiteraard niet om een cijfer te bekomen, maar op het gedrag van leerlingen concreet te maken en bij te sturen. Dit kan leiden tot een overzichtelijk attituderapport.

Nog zoiets die leerkrachten vaak ervaren als moeilijk en veel werk. We zien bij een groepswerk vaak dat de inzet en bijdrage van de leerlingen heel verschillend is. Toch is het voor de leerkracht heel moeilijk om een concreet beeld te krijgen van het proces in een groepswerk omdat de leerkracht uiteraard niet altijd aanwezig is bij alle groepen. Met de Competentiemeter kan de leerkracht een peerevaluatie doen van het proces. De Competentiemeter berekent hier automatisch de peer assessment factor. Met dit getal (die de bijdrage van elke leerling aan het proces berekend) kan de leerkracht het eindcijfer van de productevaluatie bijsturen indien gewenst.