HOME
 

Varia


In de Competentiemeter kan je op een eenvoudige manier en per leerling bijhouden met welke evaluatie je in je vak bezig bent. Je kan klasonderwerpen ingeven, een persoonlijke lesonderwerp en ook aangeven of de leerling aanwezig is in de les of niet. Het bijhouden van de agenda kan je ook via je GSM ingeven.

Op de startpagina van de Competentiemeter kan je een aantal knoppen activeren zodat je snel de evaluatie van een klas of groep kan ingeven voor je vak. Je kan een knop voorzien voor de evaluatie per pc, per tablet of per GSM. Ook het ingeven van de agenda kan je hier snel voorzien.

Je leerplan kan je op een snelle manier importeren via een Excel bestand. In dit bestandje kan je doelen meegeven op 3 niveau's: competenties, leerdoelen en subdoelen.

Op aanvraag kan je vanuit Smartschool een rechtstreekse link leggen naar de Competentiemeter. Dit kan voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Op die manier hoef je je niet meer aan te melden in de Competentiemeter en volstaat het wachtwoord van Smartschool om je aan te melden in de Competentiemeter.

Leerlingen en hun ouders hebben toegang tot de Competentiemeter. Dit verhoogt uiteraard de transparantie over je evaluatie met de leerlingen en de ouders. Volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
  • Overzicht van de evaluatiecriteria
  • Overzicht van de te bereiken doelstellingen (doelenboek)
  • Overzicht van de punten en feedback per opdracht
  • Overzicht van de remediŽring
  • De verschillende rapporten (puntenrapport, competentierapport, vakoverschrijdend rapport, rapport bereikte doelen)
  • Agenda
  • Enkel voor leerlingen: de mogelijkheid om een zelf- of peerevaluatie in te voeren

Vaak moeten leerkrachten niet alle leerlingen in een klas evalueren. Het kan een deel van de klas zijn of verschillende leerlingen uit meerdere klassen. In de Competentiemeter kan de leerkracht zelf groepen aanmaken en zo enkel de leerlingen uit deze groep evalueren.

Het opstellen van evaluatiecriteria is voor veel leerkrachten een moeilijke oefening. Evaluatiecriteria zijn concreet, eenduidig en observeerbaar. Het lukt niet iedereen om doelstellingen om te zetten naar evaluatiecriteria. Daarom heb je in de Competentiemeter de mogelijkheid om bij elke doelstelling een lijst van evaluatiecriteria op te stellen zodat de leerkrachten bij het opstellen van hun evaluatie kunnen kiezen uit deze lijst.

Je kan in de Competentiemeter een onbeperkt aantal schalen opstellen die je binnen elke evaluatie kan gebruiken. Het aantal schalen bepaal je zelf en ook de waarde van elke schaal is vrij te bepalen.

Een evaluatie hoeft niet altijd met punten te gebeuren. Je kan net zo goed een evaluatie doen op basis van een schaal. In de Competentiemeter kan je eenvoudig voor je vak bepalen om met de leerlingen geen punten meer te communiceren. De punten worden omgezet naar een schaal die je in de Competentiemeter voor je vak gemakkelijk zelf kan instellen.

In de Competentiemeter is de transparantie van de evaluatie van de leerkracht een heel belangrijke meerwaarde. Toch is het soms nodig dat de leerkracht zijn evaluatie nog even verborgen kan houden. Daarom heb je de mogelijkheid als leerkracht om je evaluatie tijdelijk (of altijd) te verbergen voor de leerling.