HOME
 

Mogelijke resultaten

Door de link tussen je evaluatiecriteria en de doelstellingen van je vak kan je in de Competentiemeter vanuit verschillende hoeken de resultaten van je leerlingen bekijken. Hieronder krijg je een overzicht van de vele mogelijkheden op dit vlak. Elk van de mogelijkheden kan onderling worden gecombineerd zodat je als leerkracht een juiste analyse van je vak en de leerling kan maken en de leerling op de juiste manier bijsturen.

Vaak moet je als leerkracht een tussentijds overzicht krijgen van resultaten. Dit kan zijn om leerlingen bij te sturen of omdat je punten nodig hebt voor een puntenrapport. Ook resultaten van meerdere schooljaren zijn gemakkelijk op te vragen om zo een beeld te krijgen of de leerling alle doelstellingen van een graadsleerplan heeft bereikt.

Je kan een snel overzicht opvragen voor een volledige klas, maar ook de individuele resultaten van één leerling kan je opvragen.

Je kan de resultaten op verschillende manieren tonen. Elk van deze mogelijkheden is opnieuw combineerbaar met de andere resultaten:
  • Feedback: toont het overzicht van alle feedback die in een bepaalde periode werd gegeven
  • Punten: toont het overzicht van alle punten in een bepaalde periode
  • Grafisch: toont het overzicht van de resultaten in een grafiek
  • Evolutie: toont een grafisch overzicht van de evaluatie van de punten per compententie
  • Aantal resultaten: toont het aantal evaluaties in een bepaalde periode

Je kan de resultaten per evaluator afzonderlijk opvragen:
  • Per leerkracht: toont de resultaten van de evaluatie van één bepaalde leerkracht
  • Groep leerkrachten: toont het gezamenlijk resultaat van alle leerkrachten samen
  • Zelfevaluatie: toont enkel het resultaat van de zelfevaluatie in een bepaalde periode
  • Peerevaluatie: toont enkel het resultaat van de peerevaluaties in een bepaalde periode
  • 360° evaluatie: toont het resultaat van alle evaluaties samen.