HOME
 

Instrumenten voor observatie

De Competentiemeter is veel meer dan een puntenboek. Alle mogelijke instrumenten om de vaardigheden en attitudes van leerlingen te observeren zijn mogelijk:

Voorbeeld van een numerieke beoordeling

Voorbeeld van een beschrijvende beoordeling